Cenniki

McQuay

Światowy lider systemów klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji i chłodnictwa

Fujitsu

Tworzy komfort, dba o jakość

Kontakt

tel. kontaktowy:
+48 71 314 76 21


Oferta


- projektowanie:
- dokumentacje techniczne w różnych stadiach projektowania, powstawania i eksploatacji budynku,
- rysowanie z zastosowaniem najnowocześniejszych technik komputerowych,
- sprawdzanie i analiza gotowych dokumentacji projektowych;
- wykonawstwo:
- kompleksowa realizacja inwestycji budowlanych w zakresie instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania;
- realizacje “projektuj i buduj” – jednoczesne wykonywanie instalacji oraz sporządzanie dla niej dokumentacji technicznej;
- wykonywanie instalacji w istniejących obiektach, możliwość pracy podczas normalnego funkcjonowania budynku;
- doradztwo techniczne:
- wykonywanie pomiarów i regulacji instalacji wentylacyjnych;
- sporządzanie opinii na temat istniejących dokumentacji i wykonanych instalacji;
- usprawnianie i optymalizowanie działania istniejących instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych;
- serwis:
- wykonywanie jednorazowych i okresowych przeglądów serwisowych;
- naprawa instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych;
- zapewnienie dostawy i wymiany podzespołów i części w urządzeniach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych.